SŁOWNIK POJĘĆ: Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Księgarnię Bajki-Grajki.

Księgarnia Bajki-Grajki – sklep internetowy Wydawnictwa Bajki-Grajki sprzedający za pośrednictwem Internetu produkty znajdujące się na stronie internetowej www.bajki-grajki.pl/

Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Księgarni Bajki-Grajki.

Oferta – produkty znajdujące się w Księgarni Bajki-Grajki, umieszczone na stronie internetowej www.bajki-grajki.pl/ i dopuszczone do sprzedaży.

Koszyk – element funkcjonalny Księgarni Bajki-Grajki, umożliwiający wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, modyfikacji jego zawartości i danych tam wprowadzonych, takich jak adres i sposób dostawy, formy płatności czy wprowadzenie kodów rabatowych.

Konto Klienta – indywidualne konto, które każdy Klient może założyć w Księgarni Bajki-Grajki. Umożliwia ono korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Księgarni Bajki-Grajki.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, jaki potrzebuje Księgarnia Bajki-Grajki do skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta i wymienionej w Regulaminie.

Czas dostarczenia zamówienia – to czas potrzebny na doręczenie paczki przez operatora przesyłek.

Czas dostawy zamówienia – suma Czasu realizacji zamówienia z Czasem dostarczenia przesyłki.

Produkt – to towar oferowany w sprzedaży przez Księgarnię Bajki-Grajki. Najczęściej jest to płyta CD, zwana też audiobookiem CD.

Wymagania techniczne – aby skorzystać z pełnych możliwości Księgarni Bajki-Grajki oraz prawidłowo złożyć zamówienie niezbędne jest posiadanie dostępu do:

  • komputera lub innego urządzenia (np. tablet, smartfon) z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Edge);
  • aktywnego konta do poczty elektronicznej.

W niektórych przypadkach konieczne może być posiadanie numeru telefonu dla przewoźników przesyłek.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Księgarnia Bajki-Grajki jest prowadzona przez firmę: Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Redutowa 27 , NIP5862203838.

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Audiobook.pl Sp. z o.o. z Zamawiającym dokonującym zakupu Produktu.

1.3. Wypełniając dowolny formularz w księgarni internetowej Wydawnictwa Bajki-Grajki pod adresem www.bajki-grajki.pl/ Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Księgarni Bajki-Grajki oraz uzyskanych w wyniku jej działania danych. Księgarnia Bajki-Grajki nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

§2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych jest Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Redutowa 27.

2.2. Audiobook.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:

- wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane „RODO”).

- obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m. in. historii zamówień Zamawiającego, komunikacji z Audiobook.pl Sp. z o.o oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

- w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

- marketingowych i promocyjnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Podczas akcji promocyjnych i reklamowych dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2.4. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Audiobook.pl Sp. z o.o., podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Zamawiającego będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

2.6. Uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiającemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

- W zakresie, w jakim dane Zamawiającego przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Serwisem Storybox.pl.

§3. PŁATNOŚCI

3.1. Księgarnia Bajki-Grajki oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:

PRZEDPŁATA: - szybkim przelewem za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez PayU - przelew na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres zamowienia@bajki-grajki.pl (co przyśpiesza weryfikację płatności).

3.2. Wszystkie ceny na stronach Księgarni Bajki-Grajki podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Księgarnia Bajki-Grajki w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Księgarni Bajki-Grajki, wprowadzania nowych Produktów do oferty oraz do zmiany kosztów przesyłki - co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach, które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

§4. SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA

4.1. Księgarnia Bajki-Grajki nie realizuje wysyłek zagranicznych.

§5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamawiający składa zamówienie (obejmujące jeden lub więcej Produktów) i dokonuje płatności. Dostawa następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek (poczta, paczkomat InPost lub kurier).

5.2. Każde złożone w Księgarni Bajki-Grajki zamówienie potwierdzane jest wiadomością e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

5.3. Zamawiający jest informowany mailowo o etapie realizacji swojego zamówienia.

5.4. Zamówienia złożone drogą telefoniczną nie są potwierdzane mailowo, chyba że, na prośbę Zamawiającego po podaniu odpowiednich danych.

5.5. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki.

5.6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

5.7. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Księgarnia Bajki-Grajki poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

5.8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku firm niezbędne jest podanie numeru NIP. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Księgarnię Bajki-Grajki.

5.9. Informacje o przebiegu realizacji zamówienia można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numer telefonu: 22 750-11-10 (w godzinach 8-17 w dni robocze) lub mailowo wysyłając zapytanie na adres zamowienia@bajki-grajki.pl

§6. DOSTAWA

6.1. Czas dostarczenia przesyłki przez operatora przesyłek (Poczta Polska lub firma kurierska) wynosi od 24 godzin do kilku dni roboczych.

6.2. Czas dostarczenia przesyłki zadeklarowany w umowie między sklepem a Pocztą Polską wynosi jeden lub dwa dni robocze (przesyłka priorytetowa). Czas przesyłki firmą kurierską wynosi jeden dzień roboczy.

6.3. Czas realizacji wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez Księgarnię Bajki-Grajki informacji o wpływie pieniędzy na konto bankowe.

6.4. Zamówienia złożone w Księgarni Bajki-Grajki do godziny 12.00 są wysyłane w tym samym dniu pod warunkiem dostępności Produktu. Natomiast w przypadku zamówień złożonych po godzinie 12.00, wysyłka zamówienia jest realizowana w następny dzień roboczy.

6.5. Wszystkie przesyłki wysyłane są przez Księgarnię jako przesyłki priorytetowe lub przesyłki kurierskie na wyraźne życzenie Zamawiającego.

§7. KOSZTY PRZESYŁKI

7.1. Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia:

Kurier InPost – 14,95 zł

Kurier InPost – za pobraniem – 18,00 zł

Paczkomaty InPost – 13,93 zł

§8. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Księgarnię Bajki-Grajki potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

8.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta" Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Produktu. Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Po usunięciu przez Zamawiającego oryginalnego opakowania (np. celofanu), traci on prawo do odstąpienia od umowy. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży: faktura VAT lub paragon fiskalny.

8.3. Oświadczenie (formularz można pobrać tutaj) o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres zamowienia@bajki-grajki.pl lub drogą pocztową na adres: Audiobook.pl Sp. z o.o. ul. Redutowa 27, 05-500 Piaseczno.

8.4. Księgarnia Bajki-Grajki zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w przypadku otrzymania oświadczenia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru na adres Audiobook.pl Sp. z o.o. ul. Redutowa 27, 05-500 Piaseczno.

8.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupionych produktów oraz koszt przesyłki produktów do zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Księgarni Bajki-Grajki).

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w całości ponosi koszty zwrotu Produktu do firmy Audiobook.pl Sp. z o.o.

8.7. Zwroty należy nadawać na adres: Audiobook.pl Sp. z o.o., ul. Redutowa 27, 05-500 Piaseczno.

8.8. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, nie będą uznawane. 8.9. Księgarnia Bajki-Grajki nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§9. REKLAMACJE

9.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: fakturą VAT lub paragonem fiskalnym oraz opisem szkody. W takim przypadku Księgarnia Bajki-Grajki zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu na wolny od wad, Zamawiający - wedle swego wyboru - może domagać się obniżenia uiszczonej ceny lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Księgarnię Bajki-Grajki po przyjęciu reklamacji.

9.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 9.3. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@bajki-grajki.pl, w tytule e-mail wpisując: Reklamacja zamówienie numer …, a w treści wiadomości podać pozycje i dokładny opis zgłaszanej reklamacji.

§10. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

10.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Księgarnię Bajki-Grajki, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.2. Produkty będące w ofercie Księgarni Bajki-Grajki wymagają oprogramowania odtwarzającego format Audio MP3.

10.3. Część Produktów jest trwale oznakowana jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu w Księgarni Bajki-Grajki lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający produkt lub produkty w Księgarni Bajki-Grajki wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.

10.4. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10.5. Zamawiający nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
  • ingerowania w jego zawartość,
  • publikacji, dystrybucji, powielania,
  • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  • oddawania w najem Produktu,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

10.6. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Księgarnia Bajki-Grajki może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

10.7. Zawartość Księgarni Bajki-Grajki (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na www.bajki-grajki.pl/ stanowi własność Heraclon International Sp. z o.o. i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Księgarni Bajki-Grajki, użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.